Prologen (1/6)
En mytisk kraft
    Evig ild
Gjennom menneskehetens historie har ilden vært en betingelse for å overleve. Ilden har derfor hatt en religiøs og mytologisk betydning. Gud talte til Moses gjennom en brennende tornebusk som ikke brant opp. I Baku i oljelandet Aserbajdsjan brenner evige gassflammer på fjellene. Hit har ildtilbedere kommet gjennom tidene.

Oljen og gassen har vært lengre i jorden enn menneskene har vært på jorden.

I Jobs Bok i Bibelen (kapitel 29, vers 6), gjør en av datidens rikeste menn følgende observasjon: ... og bekker av olje rant ned fra berget.


Forlat Sequencen Gå til høyre