Livet ombord (1/8)
Lugaren
    Ca. 5000 kvinner og menn i norsk olje- og gassindustri er alltid på jobb i havet. Det er like mange sengeplasser. Totalt har ca. 25.000 personer sin arbeidsplass i Nordsjøen. På de eldste plattformene kunne det være 6 personer på hver lugar. Det hendte også at to mann fra hvert skift måtte dele sengeplassen. I dag er lugarene trivelige sove- og hvilerom med eget bad og en eller to senger. For hver tur er det ny lugar på grunn av skift og rotasjon. På lugaren kan hver enkelt få litt tid for seg selv. Telefonen hjem er like viktig for dem som er på land som for dem som oppholder seg i havet.


Forlat Sequencen Gå til høyre