De svarte dagene (1/4)
De svarte dagene (1/4)
Click for full size image     Mayday, mayday, Alexander Kielland...
Et enkelt anrop, i noen få sekunder bare, før alt ble stille. Klokken var 18.29, skjærtorsdag 29.mars 1980. Nødmeldingen gikk ut fra radiorommet på boligplattformen "Alexander Kielland" på Ekofiskfeltet. Det som ingen trodde var mulig, var i ferd med å hende. Én av fem bæresøyler ble revet løs. I stormpisket hav kantret en plattform i Nordsjøen. Klokken 18.53 ble det loggført på produksjonsplattformen "Edda" at "Kielland" lå opp ned i den opprørte sjøen. På 24 minutter var katastrofen et faktum. 89 personer overlevde havariet. 123 kom aldri tilbake.

Granskingskommisjonen konkluderte med at havariet var forårsaket av tretthetsbrudd i en sveisesøm i ett av stagene som bandt bæresøylene sammen. Forliset var en tragisk påminnelse om at petroleumsnæringen opererer i en sone der risikoen er høy. For "Alexander L. Kiellands" forlis var verken den første eller den siste ulykken i tilknytning til virksomheten på norsk kontinentalsokkel som krevde menneskeliv. Men den er til denne dag den aller verste.


Forlat Sequencen Gå til høyre