Modellmontrene (1/20)
Et flytende imperium
Click for full size image     Den første skarpseiler
Norge var i kontakt med omverdenen via havet allerede i steinalderen. Med Gokstad-skipet kom historiens første skarpseiler som bragte vikingene ut som krigere, oppdagere, handelsfolk og nybyggere. På få år ble havet erobret takket være eminent skipsbygging. Dette førte bl.a. til oppdagelsen av Amerika.
Havets fraktemenn
Tusen år senere ble norske sjøfolk kalt havets fraktemenn. "De hvite seil" bragte det norske flagg verden rundt. I 1875 var bare USA og Storbritannia større i tonnasje. Da dampskipet kom på slutten av århundret, fikk norsk sjøfart en ny utfordring - mangel på kapital til å bygge dampskip. Først med overgangen til dieselmotoren kom norsk sjøfart helt i front igjen.
Slaget om Atlanterhavet
I mellomkrigstiden bygde norske rederier opp verdens største tankskipsflåte. I slaget om Atlanterhavet i 2.verdenskrig, spilte norske skip en avgjørende rolle for forbindelsen mellom USA og det frie Europa. Etter krigen ble den norske handelsflåte betydelig modernisert. Erfaringene fra skipsfart ble viktige da oljeindustrien kom på 1960-tallet.


Gå til venstre Forlat Sequencen