Clickwalk

Turning bar Navigation bar Turning bar
Sted: Oljemuseet - Mellom kino og redningskapselen "Whittaker" Synsfelt: Petrorama/Timeline, Forum
ClickWalk Image
   Linker:  Oljemuseet: Begynnelsen på begynnelsen   Oljemuseet: Drivverdig!   Oljemuseet: Hele Nordsjøen utlyst   Oljemuseet: Julegaven   Oljemuseet: Nordsjøbunnen åpnes   Oljemuseet: Spor av hydrokarboner  
Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Oljemuseet: Begynnelsen på begynnelsen Oljemuseet: Drivverdig! Oljemuseet: Julegaven Oljemuseet: Spor av hydrokarboner Oljemuseet: Hele Nordsjøen utlyst Oljemuseet: Nordsjøbunnen åpnes Oljemuseet: Spor av hydrokarboner
Clickwalk