Clickwalk

Turning bar Navigation bar Turning bar
Sted: Norsk Oljemuseum - Trapp til plattformtak og kjeller Synsfelt: Mot borestrengen
ClickWalk Image
   Linker:  Borehytta   Redningsstrømpe  
Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Borehytta Redningsstrømpe
Clickwalk