Clickwalk
Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Snu deg helt rundt. Snu deg 135 grader til venstre. Snu deg 90 grader til venstre. Snu deg 45 grader til venstre. Snu deg 45 grader til høyre. Snu deg 90 grader til høyre. Snu deg 135 grader til høyre. Snu deg helt rundt. Skagen Skagen / Øvre Holmegate Skagen / Nedre Holmegate Nedre Holmegate / Kirkegata Nedre Holmegate / Østervåg Østervåg / Øvre Holmegate Østervåg mellom Breigata og Steinkargata Østervåg / Steinkargata Bakkegata / Salvågergata Bakkegata / Breigata Kirkegata / Breigata Kirkegata mellom Valberget og Øvre Holmegate Øvre Holmegate mellom Bakkegata og Kirkegata Øvre Holmegate / Bakkegata Valbergtårnet Valbergtårnet Skagen Skagen Skagengata ved Skagen Brygge hotell Skagengata / Øvre Holmegate Skagengata ved Victoria hotell Havneringen / Skagengata Havneringen ved Ryfylkekaien Havneringen ved Stavanger Hurtigbåtterminal Havneringen / Kirkegata Kirkegata / Breigata Kirkegata / Valberget Kirkegata mellom Valberget og Øvre Holmegate Breigata mellom Havneringen og Østervåg Breigata mellom Bakkegata og Kirkegata Oljemuseet - Inngang til Petrodomen Oljemuseet - Utgang fra Petrodomen Oljemuseet - Ved trapp fra sjøinstallasjoner Oljemuseet - I trappa til sjøinstallasjoner Oljemuseet - Ved inngang til Oljemuseet - Oljemuseet - Oljemuseet - Oljemuseet - Oljemuseet - Ved utgang fra Oljemuseet - Oljemuseet - Oljemuseet - Utgang fra Oljemuseet - Langs nordveggen 6 Oljemuseet - Oljemuseet - Sørvest for Oljemuseet - Foran Oljemuseet - Oljemuseet - Vest for Oljemuseet - I gang fra sjøinstallasjoner Oljemuseet - I trappa fra sjøinstallasjoner Oljemuseet - Oljemuseet - Langs nordveggen 8 Oljemuseet - Langs nordveggen 7 Oljemuseet - Ved trapp til sjøinstallasjoner Norsk Oljemuseum<BR>  I gang foran helikopterkabinen Oljemuseet - Ved Oljemuseet - Øst for kinoen, ved Petrorama Oljemuseet - Mellom kino og redningskapselen Oljemuseet - Ved heis bak kino Oljemuseet - Sørvestlige hjørne bak kino Oljemuseet - Sørlige hjørne ved kino Oljemuseet - Innenfor informasjonen Oljemuseet - Ved inngang til Oljemuseet - Foran redningskapselen Oljemuseet - Foran Oljemuseet - Foran Oljemuseet - Sør for Oljemuseet - Langs nordveggen 5 Oljemuseet - Oljemuseet - Oljemuseet - Kinoen Oljemuseet - I Petrodomen Oljemuseet - I Borehytta Oljemuseet - På plattformkjelleren Oljemuseet - Trappa på plattformkjelleren Oljemuseet - Trappa til plattformkjelleren 2 Oljemuseet - Trappa til platformkjelleren 1 Norsk Oljemuseum - Trapp til plattformtak og kjeller Oljemuseet - Trappa til plattformtaket Oljemuseet - Ved Livbåten Oljemuseet - Billetter/Informasjon Oljemuseet - Verdens største borekrone Oljemuseet - I gang bak helikopterkabinen Oljemuseet - Inngang til Oljemuseet - Havneringen
Turning bar Navigation bar Turning bar
Sted: Havneringen ved Ryfylkekaien Synsfelt:
ClickWalk Image  
Linker: 
 
Stavanger
Dette synspunktet
Clickwalk